Tra cứu hóa đơn

Mã số thuế (đơn vị phát hành)*:
Mã tra cứu (xem trên hóa đơn)*:

STT Mẫu số Ký hiệu Số hóa đơn Khách hàng Tổng tiền Trạng thái Thao tác

0918 501 776